D1, D2, D3, D4, D5, D6

Day 1 (1/8) 大自然教室 — 小農夫日誌 (塱原 / 綠野田園)
Day 2 (3/8) 原野之樂 — 創意繽Fun日營 (大灘營地 / 樹木研習徑 / 黃石)
Day 3 (5/8) 飲食特工 — 健康小廚師 (流水響 / 人類飲食博物館)
Day 4 (8/8) 活力節拍 — 非洲鼓舞同樂 (藥物資訊天地 / 大潭)
Day 5 (10/8) 小小旅遊家 — 地理歷史研習營
(美利樓 / 動植物公園 / 山頂纜車 / 凌霄閣 / 星光大道)
Day 6 (12/8) 團隊紀律訓練 — 歷奇小領袖 (觀鳥軒)

上一頁